18 กรกฎาคม 2562 นักวิชาการเผยสปป.ลาวแจ้งประชาชนเตรียมรับมือเขื่อนปล่อยน้ำ เตือนฝั่งไทยระวังด้วย

ที่มา: https://www.naewna.com/local/427122

อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว “Chainarong Setthachua” เตือนประชาชนชาวไทยที่อยู่ริมแม่น้ำโขงให้เตรียมพร้อม กรณีเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว แจ้งเตือนประชาชนชาวลาวในเรื่องเดียวกัน เนื่องจากเขื่อนจะปล่อยน้ำซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้น ดังนี้ “คนริมโขงเตรียมรับมือด่วน..แผนกพลังงานและบ่อแร่ แขวงไซยะบุรี ออกหนังสือเตือนแจ้งเจ้าเมืองไซยะบีรี มากลาย และแก่นท้าว ว่าเขื่อนไซยะบุรีจะปล่อยน้ำเพื่อทดสอบผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง (3 วัน) จะทำให้น้ำโขงสูงกว่าปกติ เริ่มตั้งแต่ 12.00 น. วันที่ 17 ก.ค. เป็นต้นไป พี่น้องริมฝั่งโขงเตรียมรับมือด้วยครับ เพราะนอกจากน้ำในแม่น้ำโขงสูงกว่าปกติแล้ว ยังจะทำให้กระแสน้ำในแม่น้ำโขงเชี่ยวและผันผวนด้วย ควรผูกเรือประมงให้แน่น เก็บเครื่องมือประมง เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เกษตรริมโขง และทรัพย์สิน ขึ้นที่สูงและปลอดภัย”